NPK Solar Power มีรูปแบบการผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์อะไรบ้าง

NPK Solar Power มีรูปแบบการผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์อะไรบ้าง

โซลาร์เซลล์คืออะไร
     Solar Cell หรือ Photovoltaic เรียกสั้นๆว่า PV มาจากคำว่า Photovoltaic หากแยกออกเป็นคำว่า Photo หมายถึง แสง และคำว่า Volt หมายถึง แรงดันไฟฟ้า เมื่อนำคำมารวมกันและอธิบายเพื่อความเข้าใจที่ง่ายที่สุดคือ กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากการตกกระทบของแสงบนวัตถุที่มีความสามารถในการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ โดยใน ปี ค.ศ. 1954 มีการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์ และเมื่อ ปี ค.ศ. 1959 ได้ถูกนำไปใช้เป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้กับดาวเทียมสำเร็จ

     ดังนั้น สรุปได้ว่า เซลล์แสงอาทิตย์ คือ สิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ อย่าง ซิลิคอน (Silicon) เป็นที่นิยมในการนำมาผลิตโซลาร์เซลล์ เมื่อได้รับแสงอาทิตย์โดยตรงก็จะเปลี่ยนเป็นพาหะนำไฟฟ้า และจะถูกแยกเป็นประจุไฟฟ้าบวกและลบเพื่อให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วทั้งสอง เมื่อนำขั้วไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง กระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าสู่อุปกรณ์เหล่านั้น ทำให้สามารถทำงานได้

 

รูปแบบการผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์

On Grid
     On-grid System ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แบบออนกริด เป็นระบบพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดต่อเชื่อมระบบสายส่งจากการไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าระบบนี้ จะมีแผงโซลาร์เซลล์ สำหรับกำเนิดไฟฟ้า ต่อเข้ากับ กริดไทอินเวอร์เตอร์
เพื่อแปลงจากไฟกระแสตรง เป็นไฟกระแสสลับ และต่อกับระบบไฟ สำหรับจ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ร่วมกับระบบไฟของการไฟฟ้า ที่ติดตั้งระบบออนกริด จะมีแหล่งจ่ายไฟจากทั้ง 2 ทาง ทางหนึ่งจากการไฟฟ้า

     และอีกทางหนึ่งจากแผงโซลาร์เซลล์ ระบบไฟที่ผลิตได้จากแผงโซลาร์เซลล์ จะแปลงไฟโดยอินเวอร์เตอร์ และสามารถต่อไฟร่วมกับ ระบบไฟจากการไฟฟ้าได้เลยไม่ต้องทำระบบสลับไฟฟ้าทั้งสิ้น สามารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่

Off Grid
     Off-grid System ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แบบออฟกริด เป็นระบบพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดสมบูรณ์ในตัวเอง หรือเป็นระบบที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาระบบพลังงานไฟฟ้าจากส่วนกลางเพื่อจ่ายหรือใช้พลังงาน ต่างจากระบบออนกริดตรงที่ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแสงอาทิตย์นั้นถูกเก็บไว้ในแบตเตอรี่ซึ่งเป็นระบบที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าส่วนกลาง

     เป็นที่นิยมใช้กันในสถานที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงหรือในเขตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เนื่องจากระบบออฟกริดมีความซับซ้อนในการติดตั้ง นอกจากนี้ยังมีราคาสูงเพราะจำเป็นต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์มาก ทำให้ระบบติดตั้งแบบออฟกริดไม่เป็นที่นิยมสำหรับที่พักอาศัย

Hybrid
     Hybrid System เป็นการนำระบบออนกริดและออฟกริดมาใช้ร่วมกันโดยมีแบตเตอรี่เพิ่มเข้ามาสำหรับสำรองพลังงานเพื่อใช้ในช่วงเวลาที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ และกรณีที่ผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าที่นำมาใช้งาน ระบบจะนำกระแสไฟฟ้าที่เหลือเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ และนำมาใช้งานช่วงกลางคืนหรือช่วงที่ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ได้

     หากกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไม่เพียงพอระบบสามารถนำไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายมาใช้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องตามความต้องการใช้งาน โดยอุปกรณ์ของระบบไฮบริดส์ที่สำคัญนอกจากแบตเตอรี่เก็บพลังงาน คือ อินเวอร์เตอร์ ที่สามารถตั้งค่าได้ว่าจะเลือกใช้พลังงานจากแบตเตอรี่หรือระบบจำหน่ายเป็นลำดับแรกทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้